Látnivalók

Templomok

Református templomok
Nagyszékelyben található Magyarország egyedülálló református templomegyüttese, mely két épület összeépítéséből áll. A kis templom alapja a XIII. században épült, mely az 1800-as évek elejéig egymagában állt a domb tetején. A templomot a magyar és a német nyelvű református gyülekezetek felváltva használták az új templom felépítéséig. A nagytemplomot közvetlenül a kis templomra majdnem merőlegesen a betelepített német lakosok építették, 1801-ben vették birtokba. A falu központjából jól látható és lenyűgöző látványt nyújt, ahogy a két templom tornya a gesztenye és hársfák közül magasodik az ég felé. A templomok egy téglatámfallal körülépített dombra épültek, sövénnyel szegélyezett, fakorlátos lépcsőn vezet az út a nagy templom bejáratához vezető járdáig. A rendszeresen gondozott templomkert csak részben rendelkezik kerítéssel, mely szépen felújított kovácsoltvas kerítés. A templomok külső és belső felújításai pályázati forrásokból folyamatosan valósultak meg.

Katolikus templom
A Katolikus templomot az 1900-as évek elején szintén dombra építettek az evangélikus hívők részére, majd a gyülekezet megszűnésével 1923-ban Mirkovics György kereskedő tulajdonbába került. Az 1930-as években cementgyárként működött, melynek termékei a mai napig megtalálhatók a településen. Az államosítást követően magtárként használták, majd évekig üresen állt. 1970-ben a katolikus egyház vásárolta meg hívei számára. Belsejét a környező falvak adományaiból rendezték be, melyet a településen élő Zakar Vili bácsi szekéren hordott a templomba. Torony hiányában a keresztet az épület csúcsfalában helyezték el. A bejárat melletti baloldalon látható betonból készült keresztet egy a településen élő család állíttatta.

Múzeum, emlékművek

Nagyszékelyi Helytörténeti Gyűjtemény
Nagyszékelyben 1981-ben alakult meg a Nyugdíjas Klub, mely a közösségi együttlét fontosságán túl Lehelné Rozsos Janka kerámikus iparművész kezdeményezésére a helyi értékek összegyűjtését tartotta legfontosabb feladatának. Ennek az immár harmincöt éve tartó folyamatnak köszönhető, hogy a Polgármesteri Hivatal épületével szemben a Táncsics utcában az egykor lakóháznak épült, úgynevezett hajlított ház három szobájában kiállítás látható.
Szép számmal láthatunk bútorokat, kisebb nagyobb tárgyakat, szerszámokat, melyeket a helyi német, magyar és felvidéki családok adományozták a gyűjteménynek. A viseletek szép, egyszerű motívumai a készítők ízlésvilágát dicsérik. Az évszázadokkal ezelőtt itt élt emberek a fényképekről köszönnek ránk, ünneplő, hétköznapi és katona ruhákba öltözve. A régi okmányok és iratok között található hivatalos és magánjellegű is.
A gyűjtemény előzetes bejelentkezéssel látogatható: Nagyszékely Községi Önkormányzat Tel.: 74/408-393
Nagy Sándorné Tel.: 74/408-281

I. és II. világháborús emlékművek
A református templom kertjében láthatók az első és a második világháborúban elesett nagyszékelyi hősök emlékére állított emlékművek és emlékoszlopok. Az emlékművet 1923-ban építették az I. világháborúban elesett katonák emlékére. A négyzet alaprajzú, lépcsőzetesen kialakított emlékmű több mint öt méter magas, téglalap alakú építmény, melynek egymással szemben lévő két oldalán az elesett katonák névsora olvasható, másik két oldalán pedig domborműves jelenetek láthatók. A gúla alakban végződő tetején egy nyugalmi helyzetben lévő turul ül.
A II. világháborús emlék 1990-ben készült, az I. világháborús emlékmű kiegészítéseként fehér márványtáblákba vésték a II. világháborúban elesett hősök nevét.
Az emlékoszlopok a templomtól jobbra eső, füves területen, gesztenyefák árnyékában sorban helyezkednek el.

Tűzvész emlékmű
A település központjában lévő parkban található az 1807. április 14. napján történt tűzvész emlékére állított emlékmű. Az emlékművet 1998-ban eredetileg Nagy Katalin keramikus készítette égetett agyagból, mely pár éven belül vandalizmus áldozata lett. Makkai Mihály erdélyi származású fafaragó 2005-ben készítette el az emlékmű második változatát, mely ma is sértetlenül megtalálható.

Épített környezet

Sváb lakóházak
A falu közkincseit képezik a jellegzetes sváb lakóházak, melyek hosszú tornácos folyosóit faragott vagy esztergált faoszlopok díszítik. A folyosó végén, az utcafronton ajtó, felette színes üvegű ablak, közepén az eredeti vagy a jelenlegi tulajdonos nevével és nagy valószínűség szerint az építés évszámával. A folyosó végén található ajtó a föld vagy a járda felszínétől 50-70 cm magasságban helyezkedik el, lépcső nem épült hozzá, ezért közlekedésre nem alkalmas. Ezeket az ajtókat csak akkor használták, mikor a halottat vittek ki a temetőbe. A sváb házak jellegzetessége még, hogy a házak homlokzatán két ablak található, valamint a folyosó közepén található kétszárnyú bejárati ajtó régen a téli konyhába vezetett, ma már ezeket többségében szobaként használják. A mai konyha a régi nyári konyha helyiségéből lett kialakítva. 2005-ben SAPARD pályázat keretében 82 ház homlokzata került felújításra, azzal a kritériummal, hogy az eredeti állapotokat kellett visszaállítani.


Gruming Ferenc: Nagyszékely akkor és most - FlipBook


Ártézi kút
Nagyszékely egyik természeti értéke a település központjában található ártézi kút, mely a vezetékes ivóvíz bevezetéséig rendszeresen ellátta a lakókat, tekintettel arra, hogy a házaknál lévő kutak vizét általában az állatok itatására és mosásra használták. Az artézi kút folyamatosan folyó vize nyári időszakban különösen üdítő hatású.